ข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละจังหวัดและหมู่บ้านต่างได้มีการจัดมาตรการรับมือกับโรคโควิด-19 คือ แต่ละหมู่บ้านมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้าน วัดอุณภูมิร่างการ ล้างมือด้วยเจล สวมหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการกักตัว 14 วัน เพื่อระวังเฝ้าดูอาการ

สำหรับรัฐบาลจึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยการนำเข้าวัคซีน Sinovac Vaccine เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และมีการกระจายวัคซีนไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการให้ประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด โดยประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทาง BURIRAM IC
2. ลงชื่อกับอสม.ในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่
3. ลงชื่อผ่านทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

วัคซีน Sinovac Vaccine
✅ Sinovac เป็นวัคซีนเชื้อตาย ผลิตแบบดั้งเดิม ด้วยเทคโนโลยีการฆ่าไวรัสเหมือนใช้สารเคมีตัวเดียวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้า การใช้สารที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานก็ใช้ตัวเดียวกับที่ใช้ในบาดทะยัก มีแตกต่างอยู่ตัวเดียวคือ ตัวไวรัส เพราะฉนั้น side effect จะน้อยที่สุดแล้ว ถ้ารับได้กับกับวัคซีนตัวนี้ ปีหน้าที่ครบกระตุ้นฉีดอีกที ค่อยอัพเลเวล ลุ้นกับทางเลือกวัคซีนที่มีมากขึ้น
✅ข้อดี ของซิโนแวค คือ จบไว ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
แต่แอสตร้าฯ ต้องรอเข็ม2 ห่างกัน 3 เดือน

“ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ถ้าดูเฉพาะตัวเลข ประสิทธิภาพวัคซีนแต่ละยี่ห้อจะเห็นถึงความแตกต่าง แต่ในความเป็นจริง การทดลองวัคซีนแต่ละตัวเป็นการทดลองต่างสถานที่ ต่างเวลา เพราะฉะนั้นคงเปรียบเทียบประสิทธิภาพตรง ๆ ไม่ได้ และแต่ละที่สายพันธุ์ไม่เหมือนกัน แต่ถึงแม้ว่าสายพันธุ์จะต่างกันก็ยังเห็นประสิทธิภาพของวัคซีน ถ้าเทียบกันแล้ว จำนวนคนที่เราจะป้องกันได้จากการฉีดวัคซีน ใน 1,000 คน จะป้องกันได้กี่คนนั้น ตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก คือประมาณ 10-20 คน กล่าวคือ ฉีดวัคซีนไปประมาณ 50-100 คน จะได้การป้องกันให้คนในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน”

.? สุดท้ายนี้อยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ารับวัคซีนเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ แต่เรายังคงต้องไม่ประมาท
เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

อื่นๆ

เมนู