สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชลธิชา ไชยตา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

                ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 8 คน ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในวันแรกของการทำงานได้มีการรายงานตัวและพูดคุยวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการทำงานแนวทางการปฏิบัติงาน และการเยี่ยมชมสำนักงานก่อนการปฏิบัติงานซึ่งแนะนำโดย คุณดรัณภัทร อนณวิชญ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และจะเป็นผู้ดูแล ควบคุมการทำงาน ทีมงาน กพร. ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ประกันสังคมจ.บุรีรัมย์ งานที่ทีมเราได้รับมอบหมายหลัก ๆ คือ การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา โดยการลงพื้นที่ ณ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละสองวันโดยจะไปทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปฐมนิเทศ

ตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน

จัดเตรียมเอกสาร

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมตามมาตรา 40

อื่นๆ

เมนู