เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำเมื่อไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆในที่สาธารณะ โดยแอลกอฮอล์เจลป้องกัน covid-19 ควรมีแอลกอฮอล์เกิน 70%

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นี้ พวกเราชาว U2T และตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ โดยการบรรจุเจลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะ ปิดฝาให้แน่น แปะสติ๊กเกอร์ หลังจากเสร็จสิ้นจึงได้นำไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

3 ขั้นตอน ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง

การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีเมื่อเราอยู่ในที่สาธารณะ แล้ววิธีการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้

1.หยดเจลลงบนฝ่ามือ 2 – 4 หยด

2.ลูบไล้ให้ทั่วมือ หลังมือ รวมทั้งซอกมือ และซอกเล็บ

3.ปล่อยให้ระเหยแห้งเอง โดยไม่ต้องล้างน้ำ

 

 

อื่นๆ

เมนู