ในตำบลโนนเจริญมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะเตาเผาโบราณ และยังคงรักษาไว้อย่างดีเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้แวะมาเยี่ยมชม ซึ่งในที่นี้จะพาไปเยี่ยมชม 3 สถานที่ ได้แก่ 

 

เตานายเจียน

เป็นแหล่งเตาเผาโบราณเตาหนึ่งของแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอม ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 ภาชนะส่วนใหญ่ของเตานายเจียนมีขนาดเล็กทั้งเคลือบสีเขีบวอ่อนและสีน้ำตาล เช่น กระปุก ตลับ โถ เป็นต้น รูปแบบของเตาสวายเป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ 12 เมตร กว้าง 3 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ

 

เตาสวาย 

เป็นแหล่งเตาเผาโบราณที่ผลิตเครื่องถ้วยแบบศิลปะขอมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 โดยภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่มีการผลิต ได้แก่ ตลับทรงฟักทอง กระปุกขนาดเล็ก ประติมากรรมรูปสัตว์ เป็นต้น การตกแต่งภาชนะมีทั้งแบบเคลือบโดยชุบน้ำเคลือบสีน้ำตาลหรือสีเขียวใส  และทั้งแบบไม่เคลือบ ลวดลายที่ตกแต่งมีลายกลีบบัว ลายโค้ง ลายคลื่นแบบระย้า เป็นต้น

รูปแบบของเตาสวายเป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติ ขนาดเตายาวประมาณ 13 เมตร กว้าง 5 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ

 

 

 

ศาลหลวงปู่ซาน

ซึ่งถือเป็นเป็นเสาหลักบ้าน ศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในตำบลโนนเจริญ

 

 

อื่นๆ

เมนู