จากการลงพื้นที่ของพวกเรา U2T อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและกลุ่มชาวบ้านตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พวกเราได้มีการประชุมและมีความเห็นรวมกันในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านตำบลโนนเจริญ รวมทั้งการยกระดับนี้จะต้องไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน และในการยกระดับเศรษฐกิจนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่หาได้จากในชุมชนและเมื่อได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้ว เราจึงได้ข้อสรุปว่า “ ข้าว ” เป็นสิ่งที่ชาวบ้านปลูกเยอะและมีความต้องการที่จะนำมายกระดับเศรษฐกิจในชุมชนของตนเอง

       

                พวกเราได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของข้าวมากมาย และได้ตกลงกันว่าจะนำข้าวมาบรรจุถุงขาย โดยการขายข้าวนี้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ชาวบ้านสามารถขายตรงได้เลย โดยมีพวกเราU2Tคอยช่วยเหลือและหาแหล่งตลาดให้ โดยการขายข้าวนี้ได้ตกลงว่าจะมีการขายข้าวอยู่ 2 ประเภท คือ 1. ข้าวหอมมะลิ และ2. ข้าวดอกมะขาม ที่เป็นที่ให้โภชนาการสูงและเป็นข้าวดั้งเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสายพันธุ์ และการขายข้าวครั้งนี้มีการจัดการที่มีหลายขั้นตอน เพื่อว่า เราจะขายข้าวอย่างไรให้ได้ราคาที่ไม่ต่ำกว่าทางตลาดและเป็นที่ต้องการเพื่อให้ชาวบ้านสามารถส่งข้าวขายเป็นธุรกิจของชุมชนให้ได้ตลอด ดังนั้นพวกเราU2T จึงได้ช่วยพัฒนาและออกความคิดเห็นและช่วยลงมือทำในหลายๆด้าน อย่างเช่น ช่วยหาตลาดในการรับซื้อเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งรับซื้อประจำ ออกแบบโลโก้ของบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องมีระเบียบเรียบร้อยน่าซื้อขาย มีการช่วยตรวจตราคัดแยกคุณภาพข้าวและเปิดช่องทางการซื้อขายที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นและเพื่อเรียกจุดสนใจจากลูกค้าที่หลากหลายพื้นที่

   

 

อื่นๆ

เมนู