1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มีการลงพื้นที่เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่า STORY ให้น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และยังเป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นอีกด้วย 

ทั้งนี้ในส่วนของตำบลโนนเจริญ เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมากในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว นั่นก็คือข้าว ซึ่งข้าวที่ชาวบ้านส่งเข้าร่วมมี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวผกาอำปึล(ที่แปลว่าข้าวดอกมะขาม) ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะดิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน เมื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วยังพบว่าข้าวผกาอำปึลนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เนื่องจากเป็นข้าวที่มีค่าน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีกาบ้าสูง มีวิตามินบี ธาติเหล็ก มีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงผิวหนัง ระบบประสาท และเสริมสร้างเม็ดเลือด รวมถึงจมูกข้าวเส้นใยอาหารสูง ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้พูดคุยกันถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

 

 

อื่นๆ

เมนู