ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่าStory และได้ทำการร่วมปรึกษา วางแผน รวมถึงจัดสรรหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกๆคนสำหรับกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน โดยชุมชนตำบลโนนเจริญได้ทำการเลือกข้าวขึ้นมาเป็นสินค้าที่ต้องการนำมายกระดับ ทั้งนี้เพราะเป็นพืชพันธุ์​การเกษตรในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งยังมีปัจจัยจากการที่ราคาข้าวนั้นลดลงต่ำ ทางชุมชนจึงเห็นด้วยกับการนำข้าวมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อทางชุมชนโดยตรง ทั้งนี้พวกเรา U2T ได้วางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆสำหรับช่วงไตรมาสแรก เช่นการสำรวจตลาด หาแหล่งตลาด ผู้จัดซื้อ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามและได้คุณภาพ

นอกจากนี้ทางผู้ปฏิบัติงานยังได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้าน และได้ทำการสำรวจตัวอย่างข้าวที่จะนำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจในครั้งนี้ โดยมีข้าวทั้งหมด 2 ชนิดด้วยกัน ชนิดแรกคือข้าวหอมมะลิ และชนิดที่สองคือข้าวดอกมะขาม หรือข้าวผกาอำปึลในภาษาเขมร ข้าวชนิดนี้เป็นข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิม ไม่มีการตัดแต่งสายพันธุ์ เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะกับกลุ่มคนที่สนใจในด้านรักสุขภาพ

 

อื่นๆ

เมนู