1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในการยกระดับเศรษฐกิจโดยการใช้ “ข้าว” เป็นตัวยกระดับเศณษฐกิจชุมชนชนในครั้งนี้ พวกเราชาว U2T ได้เล็งเห็นปัญหาส่วนใหญ่ของตำบลโนนเจริญนั่นคือ ข้าวหอมมะลิ ที่มีผลผลิตจำนวนมาก แต่ราคาของข้าวนั้นยังทีตกต่ำ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวในจำนวนที่มาก และมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายข้าวเกิดการขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากการปลูกข้าวมีต้นทุนที่สูง ถ้าขายได้ราคาน้อยกว่าที่ลงทุนไป จะทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จึงทำให้พวกเราได้มีการลงพื้นที่ในตำบลโนนเจริญ เพื่อหาตัวอย่างข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อจะส่งออกผลผลิตข้าวของเกษตรกร ให้ได้ราคาที่สมเหตุผลสมผล ตามราคาท้องตลาด เเละได้มีการหาร้านค้ารับซื้อข้าวโดยตรงจากมือเกษตรกรชาวตำบลโนนเจริญโดยที่ไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ยั่งยืน เเละร้านค้าได้รับข้าวที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรรจากมือเกษตรกรโดยตรง และการทำงานของพวกเราได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการที่จะช่วยและส่งเสริมเกษตรกรในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจะส่งข้าวขายให้ได้ราคาที่เหมาะสมและไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อทำให้เกษตรกรได้ราคาจากการขายตรงได้มากขึ้น

หลังจากที่มีการประชุมงานและแบ่งหน้าที่ไปเมื่อ เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา พวกเราU2Tได้มีการดำเนินงานบางส่วนไปบ้างแล้ว ในส่วนของเดือนนี้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องของจำนวนข้าวที่มีในคลังทั้งหมด ราคาข้าวที่ชาวบ้านคาดหวังโดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตรวมไปถึงค่าแรงในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาที่ข้าวมีราคาสูง-ต่ำ จัดผังการดำเนินงานให้แต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความละเอียดมากขึ้นทั้งในฝั่งของผู้ปฏิบัติงานและฝั่งของชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฉลากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ข้าวหอมมะลิตัวอย่าง ที่จะนำไปเสนอให้แก่คู่ค้าต่อไป อีกทั้งยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าไหม เสื่อพับ กะหรี่ปั๊บ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านอยากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การมีบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงาม มีชื่อแบรนด์ ตลอดจนการพูดคุยสรุปกิจกรรมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงการแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปเพื่อทำให้บรรลุเป้าประสงค์ของชาวบ้านและผู้ร่วมโครงการทุกคน เพื่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนที่แท้จริง

 

 

อื่นๆ

เมนู