ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องของจำนวนข้าวที่มีในคลังทั้งหมด ราคาข้าวที่ชาวบ้านคาดหวังโดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตรวมไปถึงค่าแรงในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาที่ข้าวมีราคาสูง-ต่ำ จัดผังการดำเนินงานให้แต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความละเอียดมากขึ้นทั้งในฝั่งของผู้ปฏิบัติงานและฝั่งของชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฉลากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ข้าวหอมมะลิตัวอย่าง ที่จะนำไปเสนอให้แก่คู่ค้าต่อไป อีกทั้งยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าไหม เสื่อพับ กะหรี่ปั๊บ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านอยากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การมีบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงาม มีชื่อแบรนด์ ตลอดจนการพูดคุยสรุปกิจกรรมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงการแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู