1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนสิงหาคม ลงพื้นที่มอบเจลเเละสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้สถานกักกันโรคประจำท้องถิ่น ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม ลงพื้นที่มอบเจลเเละสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้สถานกักกันโรคประจำท้องถิ่น ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          ปัจจุบันประเทศที่รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19มีกว่า 200 ประเทศทั่วโลก และมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและพบผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุวัตถุประสงค์ของการต้องมีสถานที่กักกัน เพื่อใช้ดูแลและควบคุมผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เป็นการสังเกตการเริ่มป่วย ป้องกันการแพร่ะกระจายเชื้อ

          จึงได้มีสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและส่วนกลาง (State Quarantine)และในพื้นที่ต่างจังหวัด (Local Quarantine) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้แต่ละจังหวัดมีการจัดหาและเตรียมสถานที่กักกันภายในจังหวัด โดยส่วนใหญ่จังหวัดพิจารณาใช้โรงแรมที่พักที่ตั้งในจังหวัดเป็นสถานที่กักกันโรค  เเต่สำหรับท้องถิ่นเเล้ว ก็จะปรับตามสถานการณ์ คือ จะใช้วัดเเละโรงเรียน เป็นสถานกักกันโรค

        ซึ่งในตำบลโนนเจริญได้เล็งเห็นที่จะต้องมีสถานกักกันโรคสำหรับผู้ที่เดินที่ข้ามจังหวัดเข้าในตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นที่ทำงานต่างจังหวัด ที่ต้องการจะกลับบ้านเกิด หรือที่พักอาศัยเดิม ซึ่งตัวบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้เสี่ยงสูง อาจจะติดเชื้อโควิด19เเล้ว หรืออาจจะยังไม่ติดเชื้อโควิด19 ที่มาจากพื้นที่สีเเดง เช่น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ จึงได้จัดให้มีการจัดเตรียมสถานกักกันโรคท้องถิ่นขึ้นหลายเเห่งในตำบล เช่น สถานกักกันโรคหมู่ที่ 10 บ้านสามขาพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านสายโท 9 ซอย 3  หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเเวง หมู่ที่ 1 บ้านโนนเจริญหมู่1 สถานกักกันโรค ส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ราชการ ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียน ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จึงทำให้ดิฉันเเละทีมงาน U2T เห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยชาวบ้านในพื้นที่ ที่มากักตัวในครั้ง จึงได้มีการมอบเจลเเละสเปรย์แอลกอฮอล์ เเละหน้ากากอนามัย ในสถานกักกันโรคประจำตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู