1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
 4. บทความประจำเดือนสิงหาคม มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับสถานที่สำหรับกักกันตัว (Local Quarantine) ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับสถานที่สำหรับกักกันตัว (Local Quarantine) ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวนวพร มาขุมเหล็ก  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงาน ณ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการจัดทำพื้นที่สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งก็คือโรงพยาบาลสนาม , ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI ) แก่ผู้ป่วยสีเขียวซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมาก ซึ่งปัจจุบันในจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลสนาม , ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI ) ทั้งสิ้น 56 แห่ง โดยขณะนี้มีเตียงสีเขียวทั้งหมด 7,112 เตียง ซึ่งมีแนวโน้มจะสร้างสถานที่กักกันตัวเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้รองรับผู้ป่วยสีเขียวได้มากขึ้น

สำหรับตำบลโนนเจริญมีสถานที่สำหรับกักกันตัว (Local Quarantine) 6 แห่ง และจากการทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังคงมีเหลือเพียงพอ จึงได้นำไปแจกจ่ายในสถานที่กักกันตัวตำบลโนนเจริญ ได้แก่ บ้านโนนเจริญ หมู่1, บ้านหนองแวง หมู่6 ,บ้านหัวถนน หมู่7 , บ้านสายโท9 ซอย 3 หมู่8 , บ้านโคกใหญ่ หมู่ 9 และบ้านสามขาพัฒนา หมู่10 

การประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยยืนยันว่าติดโควิด-19 ก่อนจะทำการรักษา แบ่งได้เป็น 3 ระดับ

กลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียว คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิด-19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ หรือไม่มีอาการ มีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป , ไอ, มีน้ำมูก ,เจ็บคอ ,ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ,ตาแดง ,มีผื่น ,ถ่ายเหลว ,หายใจปกติ ,ไม่เหนื่อย ,ไม่หายใจลำบาก ,ไม่มีปอดอักเสบ  

กลุ่มผู้ป่วยอาการสีเหลือง คือ ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มจะมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่ง

 • แน่นหน้าอก
 • หายใจลำบาก
 • เวลาไอแล้วเหนื่อย
 • อ่อนเพลีย
 • เวียนหัว
 • อาเจียน
 • มีปอดอักเสบ
 • ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน

กลุ่มผู้ป่วยอาการสีแดง คือ ผู้ป่วยโควิดอาการหนัก

 • หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา
 • หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
 • ซึม
 • เรียกไม่รู้สึกตัว หรือตอบสนองช้า
 • ปอดบวมที่มี Hypoxic (risting O2 saturation <96%) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 มากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง หรือภาพรังสีทรวงอกมี Progression ของ Pulmonary infiltrates

โดยผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองและสีแดงจึงจะทำการรักษาในสถานพยาบาล

 

 

อื่นๆ

เมนู