1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนสิงหาคม ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ในพื้นที่สถานกักกันตัว ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ในพื้นที่สถานกักกันตัว ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว ศุภรัตน์ สีน้ำเย็น กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้มีกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นกลุ่มคนจำนวนมากลงมากักตัวในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ทางกลุ่มคณะปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญได้จัดเตรียมการทำสถานที่กักกันตัว ภายในตำบลโนนเจริญ สถานที่กักกันตัวมีทั้งหมด  6 แห่ง ได้แก่ หมู่1 หมู่6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่10 ในตำบลโนนเจริญ เพื่อที่จะได้รองรับกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการเดินทางมาภูมิลำเนาของตน

จากสถานการณ์ข้างต้นนี้ พวกเราชาว U2T  จึงได้ลงพื้นที่ตำบลโนนเจริญ มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม มอบแก่สถานที่กักกันตัวทั้ง 6 ที่ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   และเรายังคงดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือภายในพื้นที่ตำบลโนนเจริญในครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู