บทความเรื่องนี้ข้าพเจ้าทำเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ในการหายาต้านโควิด เพราะสถานการณ์โควิดระลอก3 ทวีคูณหนักขึ้นมมาก ระบาดรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่ามีผู้คิดเชื้อต่อวันทะลุ1หมื่นราย เสียชีวิตนับร้อยรายต่อวัน สถานการณ์ตอนนี้ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จนต้องมีเตียงสนามแต่ก็ยังไม่พอกับจำนวนของผู้ป่วยที่มีจำนวนเยอะกว่าผู้ที่รักษาหาย ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหากทำบทความที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่หาได้จากบ้าน สามารถปลูกได้เองก็อาจจะช่วยท่านผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน และเป็นหนึ่งที่จะสามารถช่วยบุคคลากรทางการแพทย์อีกทางเช่นกัน

ในส่วนของสมุนไพรที่ยับยั้งโควิดได้หรือไม่นั้น นักวิจัยจุฬาฯได้ค้นพบ ลูติน เป็นสารสกัดจากเปลือกส้มที่สมารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ ขณะนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเป็นยา ชี้งานวิจัยยายังจำเป็นคู่กับการวิจัยวัคซีน

รูตินอยู่ภายในพืชเกือบทุกชนิด ไม่เฉพาะในผิวเปลือกของพืชตระกูลส้ม เพียงแต่ในเปลือกส้มพบสารรูตินในปริมาณที่สูง คณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นกลุ่มแรกที่สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของรูตินว่าได้ผลจริงในการต้านไวรัสโควิด-19ในหลอดทดลอง

แถวบ้านของเรานั้นมีพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าอาจทำให้ร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น เช่น พริก กะเพรา เห็ด ตะไคร้ โหระพา หอมแดง ข่า ขมิ้น เป็นต้น ตำรับยาไทยที่กล่าวถึงสรรพคุณพืชสมุนไพรมากมาย หากบ้านใดที่มีพืชสมุนไพรชนิดเหล่านี้ ชาวบ้านสามารถปรับมุมมองสมุนไพรนำมาต่อยอด สร้างมูลค่าได้ เช่นกระชาย นำมาล้างน้ำอุณหภูมิปกติให้สะอาดแล้วนำน้ำร้อลนมาแกว่งฆ่าเชื่ออีกรอบแล้วนำคั้นน้ำกระชายนำขายหรือดื่มเอง ก็สร้างมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามเราควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ดื่มมากจนเกิดไปเพราะอาจจะสร้างผลเสียแก่ร่างกานได้เช่นกัน ดั้งนั้นข้าพเจ้าจึงำเชิญชวนให้ทุกท่านนั้น ดูแลสุขภาะกันมากๆ หมั่นล้างมือบ่อยๆ เป็นด่านแรกที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย สวมใส่แมสเมื่อจำเป็ยต้องไปสถานที่ต่างๆ

ข้าพเจ้านางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความเรื่องนี้ข้าพเจ้าทำเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ในการหายาต้านโควิด เพราะสถานการณ์โควิดระลอก3 ทวีคูณหนักขึ้นมมาก ระบาดรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่ามีผู้คิดเชื้อต่อวันทะลุ1หมื่นราย เสียชีวิตนับร้อยรายต่อวัน สถานการณ์ตอนนี้ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จนต้องมีเตียงสนามแต่ก็ยังไม่พอกับจำนวนของผู้ป่วยที่มีจำนวนเยอะกว่าผู้ที่รักษาหาย ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหากทำบทความที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่หาได้จากบ้าน สามารถปลูกได้เองก็อาจจะช่วยท่านผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน และเป็นหนึ่งที่จะสามารถช่วยบุคคลากรทางการแพทย์อีกทางเช่นกัน

ในส่วนของสมุนไพรที่ยับยั้งโควิดได้หรือไม่นั้น นักวิจัยจุฬาฯได้ค้นพบ ลูติน เป็นสารสกัดจากเปลือกส้มที่สมารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ ขณะนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเป็นยา ชี้งานวิจัยยายังจำเป็นคู่กับการวิจัยวัคซีน

รูตินอยู่ภายในพืชเกือบทุกชนิด ไม่เฉพาะในผิวเปลือกของพืชตระกูลส้ม เพียงแต่ในเปลือกส้มพบสารรูตินในปริมาณที่สูง คณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นกลุ่มแรกที่สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของรูตินว่าได้ผลจริงในการต้านไวรัสโควิด-19ในหลอดทดลอง

แถวบ้านของเรานั้นมีพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าอาจทำให้ร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาวและดำ ว่านชักมดลูก เป็นต้น ตำรับยาไทยที่กล่าวถึงสรรพคุณพืชสมุนไพรมากมาย หากบ้านใดที่มีพืชสมุนไพรชนิดเหล่านี้ ชาวบ้านสามารถปรับมุมมองสมุนไพรนำมาต่อยอด สร้างมูลค่าได้ เช่นกระชาย นำมาล้างน้ำอุณหภูมิปกติให้สะอาดแล้วนำน้ำร้อลนมาแกว่งฆ่าเชื่ออีกรอบแล้วนำคั้นน้ำกระชายนำขายหรือดื่มเอง ก็สร้างมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามเราควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ดื่มมากจนเกิดไปเพราะอาจจะสร้างผลเสียแก่ร่างกานได้เช่นกัน ดั้งนั้นข้าพเจ้าจึงำเชิญชวนให้ทุกท่านนั้น ดูแลสุขภาะกันมากๆ หมั่นล้างมือบ่อยๆ เป็นด่านแรกที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกาย สวมใส่แมสเมื่อจำเป็ยต้องไปสถานที่ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู