ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบ้านและผู้ที่มีความสนใจในการเพิ่มคุณค่าให้กับใบไม้หรือใบไม้แห้ง นั่นคือการสร้างผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบไม้หรือใบไม้แห้ง ซึ่งบรรจุภัณฑ์นั้นก็คือบรรจุภัณฑ์ในการใส่อาหารในรูปทรงต่าง ๆ และสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามสีของใบไม้หรือวัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์  โดยใบไม้ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นวัสดุ เช่น  ใบกล้วยแห้ง ใบตะโก กาบหมาบ กาบกล้วย ใบกระท้อน เป็นต้น  โดยเรามีอุปกรณ์ขึ้นรูปทรง ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องที่มีราคาไม่สูง เพื่อความสะดวกและหาได้ง่ายในชุมชนของ โดยอุปกรณ์ในการทำก็สามารถหาได้ในครัวเรือน

และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงระบาดเป็นอย่างมากทั้งในภายจังหวัดและทั่วประเทศ เราจึงดำเนินกิจกรรมด้วยความเหมาะสม มีความปลอดภัย จึงมีการวางมาตรการป้องกันการระบาดของ covid-19  ดังนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม

      ขั้นตอนการทำบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะจากใบไม้

  1. จัดหาใบไม้ที่จะนำมาทำภาชนะ เช่น บกล้วยแห้ง ใบตะโก กาบหมาบ กาบกล้วย
  2. ก่อไฟเพื่อใช้ความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะ
  3. เนื่องจากใบไม้อาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าอุปกรณ์ขึ้นรูปภาชนะ ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้ใบไม้ที่หลายใบ จึงต้องใช้น้ำแป้งมัน(เปรียบเสมือนกาว)ทาใบไม้เพื่อให้ใบไม้ติดกัน
  4. นำใบไม้ใส่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปภาชนะ โดยไฟที่ใช้จะต้องเป็นไฟอ่อนๆ ไม่อย่างนั้นจะทำให้ใบไม้กรอบจนเกินไปหรือใบไม้ไหม้ได้
  5. เมื่อใบไม้ขึ้นรูปทรงได้ตามที่ต้องการแล้ว นำภาชนะที่ได้มาตัดตกแต่งให้เป็นรูปทรงที่สวยงาม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ใบไม้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้เพิ่มได้

 

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู