จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพและการใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้มีอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นพวกเราU2Tจึงเล็งเห็นปัญหาที่ในสถานการณ์นี้ พวกเราจึงได้จัดกิจกรรมในส่วนแรกไปแล้วคือการแจกจ่ายเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และกิจกรรมที่จัดขึ้นอีกในครั้งนี้ คือ การทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

 

       การการทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย รวมทั้งได้เปิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำไปใช้ใส่อาหารและขนมเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจการลูกค้าในการแปลรูปบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

       

      โดยในครั้งนี้พวกเราได้ใช้ใบไม้ที่สามารถหาได้ตามหมู่บ้านมาใช้ในการแปลรูป คือใบกล้วยแห้ง ใบตะโก  ใบกระท้อนและใบอื่นๆอีกมายมาย และวิธีทำมีดังนี้  ผสมแป้งกับน้ำคนให้เข้ากัน  นำตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นแป้งเปียก ยกลงจากเตา วางใบไม้ลงและทากาวด้านบน 2 แผ่น นำด้านที่มีกาวปะกบกัน ทำเช่นเดียวกัน นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น นำแผ่นใบไม้ที่ได้ กดลงในชาม จัดให้เข้ามุมกับชาม นำชามอีกใบวางซ้อนกดบนใบไม้ นำไปตั้งไฟ นำวัสดุหนักๆ กดบนชาม ตั้งไฟ ตรวจใบไม้ด้านในให้แข็งจึงใช้ได้ ยกลงจากเตา นำวอุปกรณ์มาแคะใบไม้ออกจากชาม ตัดขอบ จะได้ภาชนะจากใบไม้ที่เราทำขึ้นอย่างสวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีสารพิษหรือสารเคมีในการผลิต และอุปกรณ์อุปกรณ์ขึ้นรูปทรงก็ดัดแปลงมาจากเครื่องที่มีราคาสูง เพื่อความสะดวกและหาได้ง่ายในชุมชนของเรและเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในครัวเรือนของประชาชนด้วย

   

 

อื่นๆ

เมนู