ข้าพเจ้า นางสาวนวพร มาขุมเหล็ก  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงาน ณ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

นอกจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทุกพื้นที่ในขณะนี้แล้ว ยังมีปัญหาโลกร้อนที่ยังคงต้องใส่ใจอีกปัญหาหนึ่ง การลดการใช้โฟมซึ่งเป็นภาชนะชั่วคราวที่มีการย่อยสลายยากและใช้เวลานานก็เป็นหนึ่งในหนทางการช่วยเซฟโลกในอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังสามารถประดิษฐ์ใช้เองในครัวเรือนหรือเพื่อจำหน่าย

ในเดือนกันยายนนี้พวกเราชาว U2T จึงได้มีกิจกรรมการนำใบไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่นว่าเป็นจานเพื่อใส่อาหาร โดยในครั้งนี้ได้นำ ใบกล้วย ใบสัก เป็นต้น กระบวนการทำก็ปราศจากสารที่เป็นอันตราย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ 6-7 ครั้ง  ซึ่งลักษณะเฉพาะคือจานที่ได้จะมีสีสันสวยงาม ลวดลายไม่ซ้ำกัน ไม่มีสารเคมี สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เกิดเป็นขยะที่สร้างมลพิษแก่โลก 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู