เนื่องด้วยปัญหาจากวิกฤตภาวะโลกร้อนและการรณรงค์การลดขยะพลาสติก บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติจงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนและลดปัญหาจากการใช้บรรจุภัณฑ์สังเคราะห์ได้

 

โดยในเดือนกันยายนนี้พวกเราชาวU2T จึงได้จัดทำกิจกรรมการทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้ทำการรวบรวมใบไม้ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ชุมชนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำ อาทิเช่น ใบกล้วย ใบสัก ใบตะโก ใบกระท้อน ฯลฯ อุปกรณ์ในการขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องมือราคาสูง โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในครัวเรือนเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน

 

 

วิธีการในการทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติมีดังนี้ เริ่มจากการเชื่อมใบไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันด้วยกาวที่ทำด้วยแป้งมัน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ประกบแผ่นใบไม้ที่ทากาวซ้อนกันหลายๆชั้นจนเป็นแผ่นใบไม้ที่มีความหนาตามต้องการ จากนั้นจึงนำไปใส่ในพิมพ์เพื่อขึ้นรูป ระหว่างที่ทำการขึ้นรูปให้ใช้ไฟอ่อน เมื่อใบไม้แข็งจึงถือว่าใช้ได้ นำออกจากเตาและตัดแต่งขอบตามต้องการ จะได้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย และสามารถใช้งานได้จริง สามารถนำไปต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ประกอบการค้าขายสินค้าภายในชุมชนได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู