ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

                             

                  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์จากใบไม้แห้ง ซึ่งก็คือ ภาชนะใส่อหารจากใบไม้แห้งต่างๆ โดยการนำใบไม้ต่างๆ เช่น ใบกล้วยแห้ง ใบตะโก กาบหมาบ กาบกล้วย ใบกระท้อน เป็นต้น โดยเรามีอุปกรณ์ขึ้นรูปทรง ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องที่มีราคาสูง เพื่อความสะดวกและหาได้ง่ายในชุมชนของเรา โดยอุปกรณ์ในการทำก็สามารถหาได้ในครัวเรือน

                                                      

                                                          

ภาพปฏิบัติงาน

                  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงระบาดในจังหวัด เราจึงดำเนินกิจกรรมด้วยความเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม
โดยขั้นตอนแรกในการทำภาชนะจากใบไม้ เราช่วยกันหาใบไม้ที่สามารถหาได้ในชุมชนมา จากนั้นก็ทำการก่อไฟเพื่อใช้ในการขึ้นรูปภาชนะ เนื่องด้วยใบไม้บางชนิดมีลักษณะไม่เรียบและมีขนาดเล็กเราจึงต้องทากาวเพื่อเชื่อมไม้ให้ติดกัน กาวที่เรานำมาใช้นั้น ทำจากแป้งมันนำไปละลายน้ำ แล้วนำไปตั้งเกิดเป็นกาวเหนียวใส ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เมื่อทากาวเสร็จเราก็เอาไปใส่ในพิมพ์เพื่อขึ้นรูป ในขณะขึ้นรูปเราตน้องใช้ไฟอ่อนๆ ไปเรื่อยๆจนภาชนะได้รูปทรงตามที่เราต้องการ ก็นเป็นอันเสร็จเรียบร้อย มีเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสามรถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ในครั้งหน้าเราจะจัดกิจกกรรมอะไรอีก แล้วจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะ

วีดีโอในการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู