ข้าพเจ้านางสาว ศุภรัตน์ สีน้ำเย็น ผู้ปฎิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พวกเราชาว U2T  ตำบลโนนเจริญได้เห็นความสำคัญในเรื่องการทำวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ที่จะนำมาใช้ได้ในชุมชน  วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในชุมชน ได้แก่ ใบบัว ใบตอง กาบมะพร้าว กาบหมาก เป็นต้น

วัสดุที่ใช้ ใบบัวหรือใบตอง  วิธีทำ ผสมแป้งกับน้ำคนให้เข้ากัน นำตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นแป้งเปียก ยกลงจากเตา วางใบไม้ทากาวด้านบน 2 แผ่น นำด้านที่มีกาวปะกบกัน ทำเช่นเดียวกัน นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้น นำแผ่นใบไม้ที่ได้ กดลงในชาม จัดให้เข้ามุมกับชาม นำชามอีกใบวางซ้อนกดบนใบไม้ นำไปตั้งไฟ นำวัสดุหนักๆ กดบนชาม ตั้งไฟ ตรวจใบไม้ด้านในให้แข็งจึงใช้ได้ ยกลงจากเตา นำวัสดุมาแงะใบไม้ออกจากชาม ตัดขอบ จะได้ภาชนะจากใบไม้ และผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการของชุมชน

วัสดุจากธรรมชาติสำหรับใช้งานทดแทนโฟม ผลิตภัณฑ์นี้สามารถลดอันตรายที่เกิดจากการใช้โฟม รวมถึงการลดปัญหาขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุธรรมชาติอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู