1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
 4. ID08 (2) อบรมการทำเจลเเอลกอฮอล์เเละสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน/อสม. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08 (2) อบรมการทำเจลเเอลกอฮอล์เเละสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน/อสม. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าเเละทีมงานของตำบลโนนเจริญ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ U2T COVID WEEK เพื่อจัดทำเจลแอลกอฮอล์เเละสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชนเเละผู้ที่เข้าร่วมอบรมขั้นตอนการทำ โดยกิจรรม U2T COVID WEEK ในครั้งนี้ เเบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้เป็นกลุ่มผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ของเจลเเอลกอฮอล์ เเละสเปรย์แอลลกอฮอล์ไว้ให้กลุ่มที่ 2  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   สูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสูตรนี้จะได้เจลล้างมือปริมาณ 500 กรัม ส่วนผสมและวิธีทำ ดังนี้

          อุปกรณ์

 • เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร    
 • น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 5 มิลลิลิตร
 • กลีเซอรีน 5 มิลลิลิตร  
 • คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม     
 • ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม                                                                                                 

           วิธีทำ

 1. ละลายผงคาร์โบพอลในน้ำต้มสุก คนจนเข้ากันดี จากนั้นตั้งพักไว้ ให้สารพองตัวเต็มที่
 2. ค่อย ๆ เติมส่วนประกอบที่เหลือ โดยเริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อน แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดี
 3. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท
 4. ทั้งนี้ คนที่หาซื้อเคมีภัณฑ์ไม่ได้ สามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ผสมกับน้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน ให้เข้ากัน แล้วใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือก็ได้เช่นกัน      

ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค                                                                                                                                       

A. เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร
B. เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป
C. เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป
D. เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด
E. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี
F. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
G. บรรจุใส่ขวดสเปรย์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชนรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ช่วยกันบรรจุลงขวดบรรจุภัณฑ์และติดสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่  ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ภาพขณะมอบหมายงานเเละอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ

               

 

ภาพขณะบรรจุภัณฑ์เจลเเละสเปรย์แอลกอฮอล์

     

       

 

ภาพขณะติดสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์

            

 

ภาพบรรจุภัณฑ์เจลเเละสเปรย์แอลกอฮอล์เสร็จสมบูรณ์ เเละส่งมอบให้ผู้นำชุมน/อสม.

              

                               

 

 

 

อื่นๆ

เมนู