ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่3 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เตรียมบรรจุเจลแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายสถานที่คัดกรองทั้งเทศบาลตำบลโนนเจริญ มีประชาชนและผู้ปฏิบัติงานร่วมแรงร่วมใจกันบรรจุเจลแอลกอฮอล์ ณ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ

และได้นำไปแจกที่บ้านผู้นำชุมชนต่างๆ

Tags:

อื่นๆ

เมนู