1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08 (2) U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมการสาธิตการเผาก๊าซชีวมวลเเละการสาธิตการแปรรูปกล้วย เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08 (2) U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมการสาธิตการเผาก๊าซชีวมวลเเละการสาธิตการแปรรูปกล้วย เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าเเเละทีมงานได้ทำการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

                             

 

ความเเตกต่างระหว่าง พลังงานชีวมวล กับพลังงานชีวภาพ

พลังงานที่เราใช้อยู่ในโลกทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นพลังงานที่เกิดจากการสะสมและแปลงสภาพของพลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่นถ่านหิน ก็เกิดจากการสะสมของตะกอนซากพืชดึกดำบรรพ์ เป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งพืชเหล่านั้นก็สะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยกระบวนการ Photosynthesis  พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สะสมอยู่ในโลกนั้น หากใช้ไปก็ย่อมมีแต่วันหมดไป หรืออยู่ในพื้นที่ที่สามารถขุดหานำมาใช้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ   ในช่วงของเวลาที่พลังงานจากถ่านหินและน้ำมันมีราคาสูง  พลังงานทางเลือกก็ได้รับความนิยมมากขึ้น และมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วย  พลังงานทางเลือกที่เป็นที่นิยมเหล่านี้ ก็ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากพืช เป็นต้น   พลังงานที่ได้มาจากพืชและของเหลือทางอุตสาหกรรม ก็สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้เช่นกัน  โดยเราเรียกว่า พลังงานชีวภาพ ( Biogas) และพลังงานชีวมวล ( Biomass)  และชื่อของพลังงานทางเลือกทั้งสองแบบนี้ก็พาให้สับสนได้เหมือนกัน

  • พลังงานชีวมวล (ฺBiomass) นั้นหมายถึง พลังงานที่เกิดจากการนำสารอินทรีย์ทุกรูปแบบ ที่เก็บกักพลังงานจากธรรมชาติได้ ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงที่กลายเป็นซากฟอสซิลไปแล้ว มาเผาเพื่อให้ความร้อน ที่ทำให้เกิดไอน้ำ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยมากสารอินทรย์ที่เรามักนำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบนี้  ได้แก่ กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กระลามะพร้าว กากหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น
  • ส่วนพลังงานชีวภาพ ( Bio gas ) นั้นหมายถึง การนำสารอินทรีย์ ไปหมัก เพื่อให้เกิดก๊าซจากการหมักขึ้นมา  แล้วค่อยนำก๊าซที่ได้ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งก๊าซที่ได้จากกระบวนการหมักนี้ จะได้ก๊าซ มีเทนที่ประมาณ 50-70% ของก๊าซที่ได้ และที่เหลือได้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ แต่ก็เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี้ โดยมากทำโดยการดัดแปลงโรงไฟฟ้าที่แต่เดิมผลิตอยู่ด้วยการใช้น้ำมันเตา ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่า

จะเห็นได้ว่า พลังงานจากไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลนั้น เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ ไม่หมดไป เหมือนพลังงานจากที่ได้จากการนำฟอสซิลไปผลิตพลังงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พลังงานส่วนใหญ่ที่ผลิตได้เพื่อใช้ในปัจจุบันก็ยังมาจากพลังงานจากแหล่งฟอสซิลอยู่ดี  เพราะพลังงานจากแหล่งทางเลือก ยังไม่สามารถผลิตได้ในจำนวนมากๆ ได้เหมือนกับพลังงานจากแหล่งหลัก สำหรับในประเทศไทยนั้น แผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่ได้วางเป้าให้ผลิตพลังงานจากพืชพลังงานให้ได้มีกำลังการผลิต 650 เมกาวัตต์ ต่อปี ซึ่งถ้านับจากจำนวนโรงฟ้าที่ผลิตพลังงานจากพืชพลังงานในปัจจุบันแล้ว คาดว่าในอนาคตประเทศไทยเรายังมีโอกาสที่จะมีโรงไฟฟ้าจากพืชพลังงานนี้เพิ่มขึ้นอีกพอสมควร

รูปภาพกิจกรรมการสาธิตการเผาก๊าซชีวมวล

     

 

รูปภาพกิจกรรมการสาธิตการแปรรูปกล้วย

                                       

โดยในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้ความรู้ในเรื่องของการเผาถ่านพลังงานชีวมวล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย และยังมีการสาธิตวิธีการเผาถ่านด้วยพลังชีวมวล การแปรรูปกล้วย ให้ครั้งเราเลือกการทำกล้วยฉาบ และสอนวิธีการทอดกล้วยแบบไม่อมน้ำมัน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป การการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พวกเรานั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมาก ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีการถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้พวกเราชาว U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ทำครัวให้แก่ชุมชนอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และในรอบถัดไป พวกเราจะทำการลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปกล้วยอีก แต่เป็นการใช้แป้งจากกล้วยดิบมาทำเป็น  เบเกอร์รีต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้แป้งสาลี แล้วเรามาพบกันในครั้งหน้านะครับ

 

 

อื่นๆ

เมนู