ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ไวรัสโคโรน่า เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ และมีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นปุ่มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส ทำให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็นเหมือนมงกุฎล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ที่มีสมาชิกหลากหลาย ติดเชื้อก่อโรคได้ทั้งในคน และสัตว์หลายชนิด เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน  ดังนั้น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อโรคในสัตว์ทั้งระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร

ไวรัสโคโรน่าถูกแบ่งเป็น 4 ยีนัสคือ Alphacoronavirus, Betacoronavirus , Gammacoronavirus และ Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรน่าที่ก่อโรคในคนที่ทำให้มีอาการของระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และมักมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ จัดอยู่ในยีนัส Alphacoronavirus ส่วนไวรัสโคโรน่าที่ก่อโรครุนแรงในคนและข้ามสปีชีส์มาจากสัตว์ เช่น SARS-Co V และ MERS-Co V จัดอยู่ในยีนัส Betacoronavirus

การระบาดทั่วของโควิด-19 เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วมากกว่า 168,535,137 คนใน 220 ประเทศและดินแดน  มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้วมากกว่า 3,500,046 คน และมีผู้หายป่วยแล้วมากกว่า 150,076,676 คน

 

อาการของการติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

อาการทั่วไปมีดังนี้

 • มีไข้
 • ไอแห้ง
 • อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้

 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
 • มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

อาการรุนแรงมีดังนี้

 • หายใจลำบากหรือหายใจถี่
 • เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
 • สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว

 

สถานการณ์โควิดในประทศไทยในปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564  มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 151,842  คน รักษาหายแล้ว 100,248 คน  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,606  คน  เสียชีวิตสะสม  988 คน  และมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเกือบ  2  ล้านคน  ซึ่งในประเทศไทยตรวจพบไวรัส covid-19 หลากหลายสายพันธุ์  ได้แก่  สายพันธุ์อังกฤษ – B.1.1.7  สายพันธุ์บราซิล – P.1  สายพันธุ์แอฟริกาใต้ – 501Y.V2 หรือ B.1.351  สายพันธุ์อินเดีย – B.1.671. และ B.1.671.2  และสายพันธุ์อื่น ๆอีกหลายสายพันธุ์

สถานการณ์โควิดใน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์    ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาภายใน ต.โนนเจริญมีผู้เสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัส covid-19 จำนวนหลายราย   จึงได้มีการปิดพื้นที่บริเวณภายในตำบลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในตำบลและเพื่อง่ายต่อการควบคุม ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อภายในตำบล จึงสามารถเปิดพื้นที่ภายในตำบลสามารถให้ผู้อื่นสามารถเข้าในพื้นที่ตำบลโนนเจริญได้แล้ว แตก็ยังมีมาตรการควบคุมดูแลต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐได้ตั้งไว้ เช่น หากมีผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นจะต้องมีการแจ้งทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม ) เพื่อตรวจเช็คถึงความเสี่ยงในการจะติดเชื้อ covid-19 และเพื่อเป็นการช่วยกันควบคุมดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพให้กับประชาชนภายในชุมชน

จากการลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนชาวบ้านได้ให้คำสัมภาษณ์ว่ามีความมั่นใจในวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาให้กับประชาชนจึงอยากที่จะเข้ารับวัคซีนและสำหรับการลงทะเบียนนั้นมีทั้งการลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมแต่จะมีการลงทะเบียนกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เนื่องจากง่ายและสะดวกกว่าการลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับวัคซีนบ้านโคกใหญ่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  ผู้ที่เข้ารับวัคซีนส่วนใหญ่หลังจากการฉีดวัคซีนไม่มีการใด ๆหลังจากการฉีดวัคซีน แต่มีเพียงเล็กน้อยที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในหนึ่งถึงสองวันหลังฉีดวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19

จากการได้สัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับวัคซีนแล้วจะเห็นได้ว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ผู้ที่เข้ารับวัคซีนแล้วจึงอยากจะเชิญชวนทุก ๆคนมาฉีดวัคซีนกัน เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างตัวคุณ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยอีกด้วย

ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564  ทางคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานต.โนนเจริญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับทางตำบลโนนเจริญ เพื่อเป็นช่วยสร้างมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรที่ช่วยควบคุมดูแลประชาชนใตตำบลโนนเจริญจากการติดเชื้อ covid-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนตำบลโนนเจริญ ตามที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว. )และทางรัฐบาลำด้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน

 

อื่นๆ

เมนู