1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(2)บทความประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่าSTORY ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08(2)บทความประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเล่าSTORY ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในเดือนพฤษจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล SROI และ CBD ของตำบลโนนเจริญ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร  โรงแรม/ที่พัก เกษตรในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นต้น

และในวันที่ 14 พฤษจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนของการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและทำนา เนื่องจากราคาในการขายข้าวผ่านพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีมีราคาค่อนข้างต่ำ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติรงานและชาวตำบลโนนเจริญเล็งเห็นปัญหา จึงช่วยระดมความคิดเพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และได้จัดการวางแผนทำการตลาดเพื่อส่งขายให้กับร้านค้าโดยตรง ซึ่งข้าวที่ชาวตำบลโนนเจริญนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างมี 2 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวดอกมะขาม ซึ่งเป็นข้าวที่ชาวตำบลโนนเจริญนิยมปลูกกันเป็นส่วนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู