1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
 4. ID08(2) มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 และการลงพื้นที่สำรวจการฉีดวัคซีนในชุมชนของเทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08(2) มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 และการลงพื้นที่สำรวจการฉีดวัคซีนในชุมชนของเทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายอนันต์ กะการดี ประเภท กพร. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง อาการของไวรัสโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้                                                                                                                                                                     

1. มีไข้        2. เจ็บคอ           3. ไอแห้ง ๆ           4. น้ำมูกไหล         5. หายใจเหนื่อยหอบ

 

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่                                                                                                                                                                  

 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ                                                                             
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                                                                    
 • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ                                                                                                                                                                 
 • ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่                                                                                                                                           
 • ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70%                                                               
 • งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ                                                                                                                                                                                    
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน       
 • อาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก

เเละทางทีมงานได้มีการสำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นเเนวทางในการตัดสินใจ สำหรับผู้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านหนองเเวง หมู่ที่ 6 เเละบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสำรวจเเละสอบถามข้อมูลผู้ที่รับการฉีดวัคซีน เรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้ารับฉีดวัคซีน คือจะต้องพักผ่อนให้เพียง งดเครื่องดื่มเเอลกอฮอลล์  งดเครื่องดื่มน้ำอัดลม งดดื่มกาเเฟ งดออกกำลังกาย เเละหลังจากการเข้ารับฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ไม่มีผลข้างเคียง มีเเค่ปวดเมื่อยตามตัว ง่วงนอน อ่อนเพลีย 1-2 วัน หลังจากนั้นก็สามารถทำงานได้ปกติ 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู