ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

               เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ส่งผลกระทบหลายๆอย่าง พวกเราชาว U2T จึงร่วมแรง ร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน สร้างเขตปลอดภัย ให้ความรู้ และวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์โควิด 19  มีดังนี้

      1.วิธีป้องกันจากสถานการณ์โควิด-19

  • เรื่องสุขภาพ เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้แก้วน้ำหรือช้อนส้อมร่วมกับผู้อื่น การเว้นระยะห่างยามป่วยไข้ การระมัดระวังไม่เอามือไปขยี้ตา หรือสัมผัสจมูกและปากโดยไม่จำเป็น
  • การปรับตัวเข้าสู่สังคมออนไลน์อย่างจริงจัง เช่น การค้าขาย การเรียนการสอน การสื่อสาร เพื่อลด ความแออัดในสถานที่ต่าง ๆ
  • การเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน เช่น สวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์

     2.การรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อต้านการติดเชื้อโควิด

           การฉีดวัคซีน โควิด-19 คือการปกป้องผู้คนจากโรคและเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันเพื่อที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้ฝูงชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี แต่จะมีบางส่วนที่ยินยอมลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน บางส่วนไม่ยินยอมลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนเพราะเกิดความกลัว

ภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ฉีด

               

              ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 พวกเราชาว U2T ได้นำอุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับทางกลุ่มอสม.ของตำบลโนนเจริญ เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องตรวจอุณหภูมิ

ภาพประกอบ

                    

          

อื่นๆ

เมนู