ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา ศรีกุฎ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      

U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ทั้งคณะที่บ้านโคกใหญ่ ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยต่าง ๆ และมีการสาธิตเผ่าถ่านด้วยชีวมวล กิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมการสงเสริมด้านอาชีพให้มีรายได้และนำไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

   

โดยในส่วนของการสาธิตการเผ่าถ่านด้วยชีวมวลนั้นมีขั้นตอนที่หลากหลาย โดยไม้ที่ใช้ในการเผ่าครั้งนี้เป็นไม้ไผ่ ซึ่งถ่านที่ได้จะมีลักษณะที่เป็นก้อนขนาดพอดี มีสีที่เงาและหากนำไปใช้ในการจุดไฟถ่านจะไม่ทำให้ไฟแต่ออกมาเหมือนไม้ตัวอื่น แต่ในอุปกรณ์ที่ใช้นั้นยังสามารถหาได้จากในหมู่บ้านของเราได้ด้วย เช่น ตัวที่ใช่เป็นเชื้อเพลงในการเผาคือ ใบอ้อยที่แห้งแล้วหรือใบมันก็ได้

       

ส่วนของการแปรรูปกล้วยนั้นมีการแปรรูปที่หลากหลายและสามารถใช้กล้วยได้หลายชนิดในการนำมาทำ อย่างครั้งนี้ที่สาธิตการทำกล้วยฉาบที่มีหลากหลายรสชาติ โดยการทำนั้นจำเป็นต้องใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำ เช่น การเลือกขนาดของกล้วยว่ามีความสุขระดับใดที่จะสามารถมาแปรรูปเป็นอะไร การฝานกล้วยที่ต้องให้ได้ระดับความหนาบางของกล้วยให้ได้เท่า ๆกัน  การทอดที่ต้องได้สีเหลืองที่สวยงามเท่า ๆกันทุกแผ่น และรสชาติที่เราสามารถทำให้เอกลักษณ์ของชุมชนของตนเองได้ และสามารถคิดโปรดักซ์ในผลิตภัณฑ์ในแบบที่เป็นชุมชนของเราได้อย่างน่าสนใจ

 

อื่นๆ

เมนู