ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน

จากการสำรวจข้อมูลตำบลตะโกตาพิ โดยส่วนใหญ่ประชาชนประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน แต่มีบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีน แต่ทาง รพสต.ได้แจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงจึงทำให้มีหลายคนเปลี่ยนใจที่จะฉีด และมีบางกลุ่มยืนยันที่จะไม่ฉีดวัคซีนแน่นอน

ในส่วนของตำบลได้ทำการลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อสอบถามปัญหาที่ไม่รับวัคซีน และขอให้ประชาชนได้ตอบรับการฉีดวัคซีน ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับผลดี-ผลเสียให้แกประชาชน แต่มีบางคนปฏิเสธเพราะจะรอวัคซีนตัวอื่นเข้ามาเพื่อให้เป็นทางเลือกและความสบายใจของตนเอง

โดยบางกลุ่มยืนยันแน่ชัดว่ายังไงก็จะไม่ฉีด ซึ่งถามเหตุผลไป ก็แจ้งว่ามีโรคประจำตัว จึงอธิบายและชี้แจ้งไป แต่ก็ปฏิเสธตามเดิม

รูปภาพอ้างอิง

Tags:

อื่นๆ

เมนู