ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ ภาคนักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านชัยพัฒนา หมู่ 6

จากการสำรวจบ้านชัยพัฒนา หมู่ 6 โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา ทำการเกษตรและค้าขาย และมีบางกลุ่มที่เป็นว่างงาน เพราะมีอายุมาก

บ้านชัยพัฒนามีปัญหาสื่งแวดล้อมทางกลิ่นเนื่องด้วยจากโงงานผลิตยางพาราทำให้มีเสียงดังรบกวนชาวบ้านและส่งกลิ่นเหม็นของยางจากโรงงาน ทำให้การใช้ชีวิตของชาวบ้านลำบากมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านอีกด้วย

เป้าหมายที่10 การจัดการตำบลปลอดภัย จาการสำรวจและสอบถานข้อมูล ประชาชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายทุกพื้นที่ และประชากรบางส่วนที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับความเยียวยาจากทางรัฐ

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู