ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้สร้างความวิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรทั่วโลก ทั้งยังมีจำนวนของผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ยังคงมีอีกโรคที่ทำให้หลายฝ่ายต้องเฝ้าระวัง นั่นคือ “โรคไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนทุกเพศทุกวัยได้เช่นเดียวกับโควิด-19 เพียงแค่ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 28 เมษายน 2563 ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่าโควิด-19 ถึง 33 เท่า1,2 พบผู้เสียชีวิตสูงถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ทั่วโลก และอัตราการเสียชีวิตยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็น 26 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มผู้สูงอายุ3 ซึ่งในปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีโรคระบาดทั้ง 2 โรคพร้อมกัน นอกจากความเสี่ยงที่จะติดโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ประชาชนยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อร่วมกัน (co-infection) จากทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ ซึ่งทำให้มีอาการรุนแรงและยิ่งทำให้การรักษามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์หลายๆอย่างในประเทศ ทำให้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนออกมาช่วยกันรณรงค์หยุดเชื่อเพื่อชาติโดยการไม่ออกจากเคหะสถานณ์ถ้าไม่จำเป็น และยังรณรงค์การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนนั้นนำเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ได้ลงพื้นที่ รณรงค์ เชิญชวนชาวบ้านในตำบลเขาดินเหนือมาฉีดวัคซีน และให้ความรู้เบื้องต้นในการฉีดวัคซีนการเตรียมตัวก่อนและหลังจากการฉีดวัคซีนcovit-19 กับชุมชน พร้อม เป็นตัวแทน ID09 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู