ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมในบ้านชัยพัฒนา หมู่6

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจข้อมูลบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีการปลูกพืชผักไว้รับประทานเองเป็นบางชนิด มีการเป็นอยู่แบบพอเพียง คอยช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน

ในส่วนของหมู่บ้านอยู่ติดกับถนนหมายเลข 24 และโรงงานผลิตยางพารา จึงทำให้มีเสียงดังรบกวนและมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นอย่างที่ต้องการ เนื่องจากกลิ่นเหม็นของโรงงานส่งกลิ่นรบกวนทั้งวัน จนบางครั้งมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกและไม่อยากออกไปนั่งข้างนอกบ้านเหมือนปกติ และชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และสุขภาพไม่ดีตามมา

ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

Tags:

อื่นๆ

เมนู