ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมในบ้านชัยพัฒนา หมู่6

ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1-15 เมษายน 2564

จากการสำรวจข้อมูลบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพทำนา และรับจ้าง บางรายประกอบอาชีพค้าขายและมีบางบ้านไปทำงานรับจ้างในพื้นที่ต่างจังหวัด ประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานโดยอยู่ดูแลลูกหลานที่ต้องไปโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองของบุตรหลานไปรับจ้างในพื้นที่ต่างจังหวัด

ในส่วนของหมู่บ้านเป็นพื้นที่อยู่ติดถนนหมายเลข 24 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก และมีสำนักสงฆ์บ้านชัยพัฒนา ที่อยู่ใกล้กับโรงงานยางพารา จึงทำให้หมู่บ้านได้รับกลิ่นจากโรงงานซึ่งเป็นกลิ่นเหม็น และบางช่วงเวลาทำมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก บางคืนนอนแทบไม่ได้ เนื่องจากกลิ่นของยางพารา จากทางโรงงานส่งกลิ่นรบกวน จึงทำให้มีผลกระทบกับร่างกาย และจิตใจทำให้มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในส่วนมาก

ในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด 19 พบว่ามีกลุ่มลูกหลานของประชาชนบางส่วนตกงาน และขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จากเหตุการณ์โควิด 19

จากการสำรวจเพิ่มเติมในชุมชน ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใดเพิ่มเติม แต่จะเป็นการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลสงกรานเป็นหลัก และมีประเพณีงานบุญหลวงพ่อเฮ้ ประจำตำบลตะโกตาพิ สิ่งจะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานของทุกปี

ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

Tags:

อื่นๆ

เมนู