โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) และทีมงาน พร้อมอาจารย์ ได้เลือกยกระดับคือการเผาถ่านไร้ควัน จากปัญหาที่พบในชุมชนที่ต้องมาแก้ปัญหาการกำจัดเหง้ามันสำปะหลังที่เหลือจากการเกษตรเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจึงกลายเป็นขยะที่เหลือจากการเกษตร ส่วนมากเกษตรกรนิยมการเผาทิ้งเพื่อทำให้พื้นที่ว่างลง ดังนั้นเพื่อพัฒนาการผลิตถ่านไม้จากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาสร้างงานในชุมชนและเป็นการลดปัญหาเรื่องการใช้พลังงานในครัวเรือน นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยเพิ่มเพิ่มรายได้ ลดเวลาการผลิต ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะให้โลกอีกด้วย

               แม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 ยังคงกลับมาระบาดในระลอกที่ 3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทีมตําบลประชุมปรับแผนการทํางานและกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษจึงได้การขับเคลื่อนกิจกรรม “U2T covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” โดยการดำเนินการครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก คือ “กิจกรรมรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” และ “กิจกรรมรวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาด”

           ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและดูวิธีการทำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับการเผาถ่านไร้ควัน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ ในทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

อื่นๆ

เมนู