เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีวี่แววว่าจะระบาดขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในหลายพื้นที่ต้องมีการสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกพื้นที่ และหากมีการเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ก็จะต้องมีการกักตัว 14 วันโดยอาจจะกักอยู่ที่บ้าน หรือศูนย์กักตัวที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้พวกเราชาวบ้านตำบลเขาดินเหนือก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาล และผู้ว่าจังหวัดได้สั่งการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ที่กักตัว การตั้งงด่านตรวจวัดอุณหภูมิ และร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลผูที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจริงที่จะต้องจัดกิจกรรม ผู้จัดก็ต้องแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาคอยตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และคอยดูแลความเรียบร้อยในงาน

อื่นๆ

เมนู