นางสาวพรรณศิตา พึ่งพักษ์
แอดมินประจำตำบลเขาดินเหนือ

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นแอดมินตำบล ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องคอยอัปเดตข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอยู่ตลอด ทำสรุปผลรายงานต่างๆที่ได้รับในแต่ละเดือน และต้องช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกับอาจารย์ ในการปฏิบัติการเดือนแรก นำเป็นเดือนที่ต้องเรียนรู้ ๆ สิ่งใหม่ๆ เพราะว่าไม่เคยจับงานตรงส่วนนี้มาก่อน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เกิดปัญหาขัดแย้งกัน แต่ปัญหาทุกอย่างก็สามารถแก้ได้โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากันจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนแรกนั้น ทำให้ทุกคนนำมาปรับแก้ จนทำให้การปฏิบัติงานในเดือนต่อมามีความรวดเร็ว และลงตัวมากขึ้น
สิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกในบทความนี้คือ ปัญหาต่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความไม่เข้าใจงาน หรือไม่เข้าใจคน แต่เมื่อเราได้ลองลงมือแก้ไขปัญหา ก็จะทำให้เราได้เข้าใจงานที่ทำมากขึ้น และไม่ว่าเราจะทำอะไร ทุก ๆ สิ่งล้วนต้องเกิดปัญหาขึ้นทั้งนั้น แต่ไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยเพราะ “ถ้างานที่เราทำมีปัญหา แสดงว่าเราได้ลงมือทำงานตรงส่วนนั้นจริง ๆ”

อื่นๆ

เมนู