เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทางอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของตำบลเขาดินเหนือได้จัดการอบรม เรื่องถ่านชาโคลไร้ควัน ณ วัดสระแก้ว

โดยมีผู้บรรยายการอบรม บรรยายการขั้นตอนการผลิตถ่านชาโคลตั้งแต่เริ่มต้น และได้ให้ชาวบ้านผู้ร่วมเข้าฟังการอบรมได้ลองปฏิบัติจริง มีการถามตอบถึงวิธีการทำและการแก้ปัญหาระหว่างผลิต อีกทั้งยังอบรมเรื่องการทำเกษตรผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย

ขั้นตอนวิธีทำ

1.นำเศษไม้ขนาด5-6นิ้วที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถัง

2.จุดไฟและปิดฝาให้สนิท

3.รอประมาณ4-5ชั่วโมงหรืจนกว่าไม้จะไหม้กลายเป็นถ่าน

อื่นๆ

เมนู