โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด ได้จัดอบรมการเผาถ่านชาโคล วิทยากรโดยคุณดุสิต บุผาโต และมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 40 กว่าคน วิทยากรได้บรรยายถึงและสาธิตถึงวิธีการเผาถ่านชาโคล ประโยชน์ของการเผาถ่าน จากนั้นจึงมาสร้างเตาเผาถ่านเองที่บ้าน  ทดลองทำระยะแรกไม่ได้ผล จากการตรวจสอบคุณภาพของถ่านพบว่ามีประจุบวกและประจุลบแต่ถ่านชาโคลที่ดีต้องมีประจุลบเท่านั้น  จึงลองผิดลองถูกร่วม 20 เตา  จากนั้นจึงประสบความสำเร็จซึ่งมีเคล็ดลับอยู่หลากหลาย เช่นการเรียงไม้  การเผา  การควบคุมอุณหภูมิ  จนได้ถ่านที่เป็นประจุลบหมดทั้งเตาส่วนประโยชน์ของถ่านคือช่วยขับสารพิษ  แก้ปวดท้อง  ท้องเสีย  โดยถ่านแช่น้ำดื่ม ใช้ดับกลิ่นในตู้เย็นเสื้อผ้า ห้องแอร์ เวลาหุงข้าวส่วนที่กินยังไม่หมดจะเน่าเสียอยู่บ่อยๆ  จึงแก้ไขโดยการเอาถ่านชาโคใส่ลงไปด้วยขนาด 2-3 นิ้ว  ปรากฏว่าหลังจากนั้นข้าวที่เหลือไม่เน่าเสียง่ายอยู่ได้นาน  นอกจากนี้เมื่อทำสบู่นำมาใช้กับใบหน้าและร่างกายช่วยลดสิว  ซึ่งหลายรายที่ใช้ปรากฏว่าสิวหายลดหน้ามัน  ช่วยลบรอยตีนกาได้ดีและทำให้ผิวพรรณสะอาดขึ้น

ซึ่งนวัตกรรมที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนในการแปรรูป ลดเวลา ลดขยะ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในทุกครัวเรือนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมยกระดับสินค้า OTOP ให้กับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู