ผมนายตุลยพล สุปะโกสังข์ วันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวของการรับวัคซีน

หลังจากที่ทางจังหวัดประกาศให้มีการรับวัคซีนได้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เชอร์กิต ผมจึงได้ทำการเดินทางไปยังสนามในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 05.00 น.

เพื่อต่อแถวรับบัตรคิว ผมได้รับคิวในเวลา 09.30 น. และลงข้อมูลเสร็จโดยประมาณ 13.00 น. และมารับการฉีดในวันถัดไป

ในวันทำการฉีดผมเดินทางไปที่สนามในเวลา 12.30 น.

ต่อแถวเดินทางไปสู่สถานีวัดความดัน เมื่อวัดเสร็จเดินทางต่อไปสถานีต่อไปคือการรับวัคซีนและทำการฉีด

และหลังจากฉีดเสร็จนั่งรอเวลา 15 นาที เพื่อวัดความดันอีกครั้ง และรออีก15 นาทีเพื่อวัดครั้งสุดท้าย เมื่อวัดเสร็เดินทางต่อเพื่อไปรับบัตรนัดในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ใน 3 สัปดาห์ต่อมา

ในวันรับเข็มวัคซีนเข็มที่ 2 ผมเดินทางไปในเวลา 09.30 น. ทำการต่อแถวรอคิวเพื่อเข้าไปฉีด และทำขั้นตอนเหมือนเข็มแรกทุกประการ

 

 

และเมื่อฉีดเสร็จไปยังจุดรับสติ้กเกอร์และใบรับรองการรับวัคซีน

 

อื่นๆ

เมนู