วัสดุอุปกรณ์
ท่อวงปูนซีเมนต์แบบไม่มีก้น 1 ท่อ
เสารั้วปูนเก่า 2 ท่อน
อิฐบล็อก 5 ก้อน
ท่อใบหิน 4 นิ้ว 1 เมตร 1ท่อ
ฝาปิดท่อ 1 ฝา
ตะแกรงเหล็กเก่า (เพื่อเป็นถาดวางไม้เวลาเผา)
ไม้เนื้อแข็ง (เลือกเอาที่รองฝาได้) ยาว 1 เมตร 2 ท่อน

วิธีทำ”เตาเผาถ่านด้วยท่อปูนซีเมนต์”
หาพื้นที่ในสวนในไร่ที่พร้อมจะทำการเผาถ่าน ขุดหลุมความกว้างให้พอดีกับท่อปูนหรือกว้างกว่านิดหน่อย ขุดลงจากพื้นลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
ตรงปล่องที่จะทำการจุดไฟเพื่อเผาถ่าน ใช้อิฐบล๊อกวางเป็นสี่เหลี่ยมให้เป็นปล่องไฟ อีกหนึ่งก้อนเอาไว้ใช้ปิด เมื่อตอนที่ไฟติดแล้วฝั่งตรงข้ามกับปล่องจุดไฟ ใช้ท่อใบหินวางเฉียงลงไปในหลุมที่ขุดเพื่อเป็นที่ควันออกใช้เสารั้ววางเป็นฐานให้กับท่อ (วางบนพื้นราบ)เอาท่อปูนมาวางบนเสารั้ว(อยู่เหนือดินที่ขุดลงไป30เซนติเมตร)วางตะแกรงเหล็กบนเสารั้วที่เป็นฐาน เพื่อใช้ใส่ไม้ที่จะเผาใช้ดินที่ขุดออกมาถมปิดท่อทั้งหมด เว้นไว้แต่ตรงปล่องไฟที่จะใช้จุดไฟสำหรับเสาไม้ทั้งสองท่อง ให้ขุดฝังให้แน่น ไว้ด้านข้าง เอาไว้ตอนเปิดฝาท่อให้ใช้ไม้ไผ่วางแล้วก็เลื่อนฝาไปวางบนไม้ทั้งสองท่อน

อื่นๆ

เมนู