ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลเขาดินเหนือได้ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลนไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับคนในชุมชน ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในตำบลตะโก มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 30 คน ในการจัดกิจกรรมมีการให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์และเผาถ่านมาให้ความรู้ ในการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง เพิ่มรายได้ มีการให้ความรู้และบอกถึงวิธีการทำเตาถ่ายรวมถึงขั้นตอนในการทำงานและ ประโยชน์ของถ่านไร้ควันที่สามารถสร้างรายไม่เพียงแค่เป็นถ่ายแต่สามารถเป็นตัวสครับผิวและอื่นๆอีกมากมายที่สามารถทำให้เกิดรายได้

ในการจัดงานในนี้มีการทำตามมาตราการอย่างเข้มงวดมีการเว้นระยะห่าง1เมตรและผู้ที่เข้าเริ่มต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ที่เข้าเริ่มงานเริ่มถึงผู้ปฎิบัติงานมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย  ในการร่วมงานครั้งนี้เรามีการแจกเจลล้างมือ การอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยเพิ่มเพิ่มรายได้ ลดเวลาการผลิต ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะให้โลกอีกด้วย

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู