อาชีพเกษตรกรรมในชุมชน

ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       ในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด มีการประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพ อาทิเช่น ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนยาง การทำรองเท้า การทอผ้าไหม ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น ล้วนเป็นงานที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่อาชีพหลักๆของชุมชนที่นี่คือเกษตรกรรมหรือทำนานั่นเอง

ตามที่ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้านที่นี่แล้ว อาชีพที่ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนทำก็คือเกษตรกรรม  โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 95 การทำนาของชาวบ้านจะทำนาปีละครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกๆปี ในเเต่ละปีการทำนาก็จะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับได้เเล้ว เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ยต่อไร่ 25 กิโลกรัม ค่าปุ๋ย ค่าไถนา ค่าเเรงงาน ค่าเก็บเกี่ยว โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในเเต่ละปีจะตกที่ไร่ละประมาณ 700 บาท ผลผลิตที่ได้โดยเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 400 กิโลกรัม การทำนาแต่ละปีก็จะมีวิธีการขั้นตอนมากมาย เช่น การไถนาหลายๆรูปแบบ ตั้งเเต่ ไถดะ ไถรี ไถขวาง หรือไถกลบ วิธีการหว่านเมล็ดพืช วิธีการรักษาดูแลเมื่อข้าวออกรวง รู้จักเรียนรู้วิธีการกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชชนิดต่างๆตลอดจนการจัดหาและผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำนา และยังนำเทคโนโลยีในมาประยุกต์ใช้กับการทำนาปัจจุบันอีกด้วย ครอบครัวที่สามารถทำนาเป็นอาชีพที่พอจะมีรายได้เลี้ยงชีพได้ล้วนเป็นคนที่มีที่นามากพอสมควร และมีวิธีการทำเกษตรผสมผสานควบคู่กันไป จึงจะขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำและเข้าถึงรายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปลูกข้าวเพื่อไว้กินในครอบครัว

ชาวบ้านที่ยังพอมีที่นาแม้จะไม่สามารถมีรายได้จากการขายข้าวแต่ก็ยังทำนาเพื่อปลูกข้าวไว้กินหรือแจกจ่ายให้กับลูกหลาน ญาติพี่น้องที่ไปทำงานต่างจังหวัด ในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานอื่นๆเช่น จากสมาชิกในครอบครัวไปทำงานต่างจังหวัดแล้วส่งมาให้ทางบ้านใช้ รับจ้างหรือค้าขาย

อื่นๆ

เมนู