อาชีพ และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน

โดย นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานในเดือนเมษายน ผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลเขาดินเหนือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน อาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลเขาดินเหนือ อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา โดยจะทำนาปีละ1ครั้งซึ่งเป็นนาปี  มีทำสาวยางพารา  มีปลูกมันสำปะหลัง ปลูกเพื่อจำหน่ายและมีเอามาทำเป็นอาหารให้ วัว ควาย บางส่วน  ทำไร่ออ้ย จากการการทำการเกษตรก็มีการจ้างงานในด้านการเกษตรมีการรับจ้างทำการเกษตรของคนในชุมชนทำให้มีรายได้แต่ก็จะมีเป็นช่วงเวลา มีการทอผ้า ทำไม้กวาดทางมะพร้าว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย จิ้งหรีด อาชีพค้าขายขายลอตเตอรี่ เป็นต้น

ในการลงพื้นที่จะพบว่าคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพพรับจ้างจะเป็นวัยรุ่นถึงวัยกลางคนโดยจะออกไปรับจ้างตั้งแต่ช่วงเช้าและจะกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงเย็น ในตอนกลางวันส่วนมากจะอยู่บ้านจะเป็นผู้สูงอายุและเด็ก ในการทำเกษตรในชุมชนเริ่มมีการพัฒนามาใช้แผงโซล่าเซลส์ เข้ามาใช้ในการทำการเกษตรอีกด้วย และมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT โดยภาพพรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู