ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

     Face Shield คืออุปกรณ์ป้องกันดวงตา จากการติดเชื้อ มีลักษณะโค้งครอบใบหน้า เพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือด หรือสารจากร่างกายผู้ป่วยในทางการแพทย์ปัจจุบันมีการนำมาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันในหลายๆพื้นที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และได้ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานในตำบลจัดทำอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือหน้ากาก face shield และเจลแอลกอฮอล์ ข้อแนะนำในการทำความสะอาด ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค และนำกลับมาใช้ตลอดจนกว่าจะมีการแตกหักเสียหาย ใช้ไป 2-3 ครั้งก็ทิ้งเปลี่ยนอันใหม่ หน้ากาก Face Shield ถือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะสามารถป้องกันใบหน้าทั้งหมดรวมถึงดวงตาและป้องกันไม่ให้มือสัมผัสใบหน้าหรือทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังสวมใส่สบายกว่าหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เนื่องจากหน้ากาก Face Shield จะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผากของผู้สวมใส่

หน้ากาก Face Shield เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมของหน้ากากอนามัยเท่านั้น ทางที่ดีควรใช้ควบคู่กับ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าแต่ขึ้นอยู่กับคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันได้ถูกต้องหรือไม่

 

อื่นๆ

เมนู