ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       การเผาถ่านในครัวเรือนเพื่อให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงและประโยชน์ภายในครัวเรือน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ถ่านที่ได้มีคุณภาพสูงเป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อเหลือใช้จากครัวเรือนแล้วสามารถนำออกไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

จากการสำรวจชาวบ้านในชุมชนบ้านหว้า ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาแล้ว จึงเริ่มหาอุปกรณ์มาเตรียมสำหรับการเผาถ่าน สิ่งที่จะนำมาเผาถ่านจะเป็นพวกกิ่งไม้ ตอไม้ ที่หาได้ตามชุมชนหรือตามทุ่งนาของตนเอง เพื่อไม่ให้กระทบกับผลผลิตทางการเกษตร การตัดแต่งกิ่งไม้ยังเป็นการตัดเพื่อให้ลำต้นโตเร็วไม่ใช่การโค่นต้นไม้เพื่อนำมาเผาถ่าน การทำเช่นนี้ยังช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย ลงทุนต่ำหรือแทบจะไม่ได้ลงทุนเลย เตาเผาถ่านจะมีลักษณะครึ่งวงกลมเหมาะกับการเผาไม้ทีละเยอะๆไม้ใหญ่ๆ ถ่านที่ได้ก็จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มภายในครัวเรือน ถ่านชนิดนี้มีคุณภาพสูงเนื่องจากใช้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย ถ้าเหลือใช้ก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นธุรกิจการค้าได้ ใช้กำจัดกลิ่นภายในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น ตู้กับข้าว ใช้ดูดสารพิษในข้าว และยังนำมาล้างผักได้ด้วย โดยการบดถ่านให้ละเอียดเป็นผงผสมกับน้ำ

การเผาถ่านมีอยู่หลากหลายวิธีแล้วแต่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ ในปัจจุบันมีเกษตรกรหลายคนหันมายึดอาชีพขายถ่าน จากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักทำเงินได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องลงทุนเยอะ แค่เพียงมีเรี่ยวแรงในการขนไม้ฟืน นอกจากจะได้ถ่านแล้วยังได้น้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู