ข้าพเจ้า นางสาวอมลธีรา แก่ประโคน ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจและทำการแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นเก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายในตำบลเขาดินเหนือ

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ทำการสำรวจร้านค้าและปั๊มนำมันในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นย่างดี

   

และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานประจำพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือได้ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมถ่านชาโคลไร้ควันที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2564  นี้

อื่นๆ

เมนู