โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม วันที่8 เดือน ตุลาคม 2564 ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควัน และชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินจากทางหน่วยงาน U2t โดยมีการนำแบบประเมินไปให้ยังหน่วยงานต่างๆ และมีการประสานงานกับทางผู้นำชุมชนเพื่อจัดอบรมการเผาถ่านชาโคลในรอบที่ 2 โดยรอบนี้ทางวิทยากรมีการบอกวิธีการในการเผาถ่านแบบละเอียด เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้และได้รับเคล็ดลับดีๆด้วยวิธีการเผาถ่านแบบ #ไพโรไลซิส(Pyrolysis)โดยไม่ให้อากาศและไฟเผาไหม้ไม้โดยตรง เผาด้วยเตาความร้อนสูง ประมาณ 600-800 องศาเซลเซียส  ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์เป็นเสมือนทองสีดำของชาวนาและชาวเกษตรกรรม ด้วยคุณสมบัติที่มีสารคาร์บอนสูงและมีรูพรุนสามารถอุ้มน้ำและธาตุต่างๆเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน เพิ่มการย่อยสลายและแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในดิน ช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อน

อื่นๆ

เมนู