ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

      ถ่านไม้ถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่เหมาะสำหรับนำมาก่อไฟ ประกอบอาหารปิ้ง ย่าง ถ่านไม้เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้าหรือร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้ม

การทำเตาเผาถ่านเตาดินนั้นเป็นวิธีที่ลงทุนน้อย ประโยชน์เยอะ มีวิธีการง่ายๆคือขุดดินเป็นหลุม ความลึกตามต้องการ จากนั้นเอาดินที่ได้จากการขุดหลุมมาผสมน้ำเล็กน้อยให้ดินมีลักษณะเหนียว แล้วนำมาปั้นให้เป็นรูปครึ่งวงกลม การเผาถ่านแบบดินสามารถเผาไม้ได้ทุกขนาด แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว การเผาถ่านเตาดินสามารถใส่ไม้ได้ปริมาณมากตามขนาดที่เราทำเตาและยังเผาได้รวดเร็วอีกด้วย ส่วนวิธีการเผานั้นมีดังนี้ 1.จัดเตรียมไว้ที่จะนำมาใช้เผาให้เพียงพอกับความต้องการ 2.นำไม้ที่ตัดไว้แล้วมาเรียงสลับกันไปมาในเตา ให้มีช่องว่างพอที่จะให้ความร้อนผ่านได้ โดยนำไม้ขนาดเล็กไว้ข้างล่าง ไม้ที่มีขนาดใหญ่ไว้ข้างบน เพราะว่าข้างบนความร้อนสูงถ้านำไม้เล็กไว้ข้างบนไม้จะเป็นขี้เถ้าหมด 3.จุดไฟที่ด้านหน้าเตา 4. เมื่อไฟติดและมีควันออกตามรูที่เจาะไว้ข้างๆให้นำแผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะมาปิดที่ปากเตาและนำดินมาผสมทาบริเวณปากเตา 5.หมั่นเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเพื่อไม่ให้ไฟดับและสังเกตุสีของควันไม้ ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าไม้ไหม้กำลังดี ถ้าเป็นสีเขียวไม้ไหม้ใกล้หมดแล้ว ถ้าออกสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลไม้ไหม้หมดแล้วและพร้อมที่จะปิดเตา 6.ปิดเตาไว้สักประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ความร้อนระบายออกหมด 7.เมื่อครบกำหนดก็สามารถเก็บถ่านได้

การเผาถ่านด้วยเตาดินสามารถทำได้ง่าย วิธีการไม่ซับซ้อน ได้ถ่านปริมาณมาก ใช้ไม้ได้ทุกขนาด ลงทุนน้อย ประโยชน์เยอะ ถ่านที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งครัวเรือน การเกษตรและอุตสาหกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู