อุปกรณ์ ->

– หม้อต้ม เตา แปรง

– ตะแกรงสำหรับใช้ผึ่งถ่านให้แห้ง

– ภาชนะใส่ถ่านที่แห้งแล้ว

– เครื่องบด

– ตะแกรงร่อนคัดขนาดถ่าน 3 ขนาด คือ ½ มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร

– ถุงสำหรับใส่ถ่านที่บดแล้ว 3 ใบ

กระบวนการ/ขั้นตอน->

– นำถ่านไม้ไผ่มาล้างน้ำ และขัดด้วยแปรงให้สะอาด

– นำถ่านไปต้มน้ำอุ่น ๆ ที่อุณหภูมิ ประมาณ 40-50 องศา

– นำถ่านที่ต้มแล้วไปผึ่งลมให้แห้ง

– นำถ่านที่ผึ่งลมจนแห้งแล้ว เข้าเครื่องบด และนำมาผ่านตะแกรงร่อน ขนาด 3 มิลลิเมตร

– จากนั้นนำมาคัดขนาด ด้วยอุปกรณ์ร่อน ให้เป็น 3 ขนาด คือ ½ มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร

– ใส่ถุงเก็บตามขนาด

วิธีใช้

– ใช้ดูดซับของเสีย สารพิษ จากคน น้ำ อากาศ และพืช ดังนี้

– ใช้ในคน นำผงถ่านชาโคลมาผสมน้ำผึ้ง มะนาว และโยเกริตรสธรรมชาติ สำหรับพอกหน้าและ ผิวกาย ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วล้างออก หรือใช้ผสมกับกรีเซอรีน เพื่อทำเป็นสบู่ ทำความสะอาดร่างกาย

– ใช้กับน้ำ นำไปทำเป็นเครื่องกรองน้ำ

– ใช้กับอากาศ นำไปใช้เป็นฟิลเตอร์

– ใช้กับพืช นำไปผสมในดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่าง ๆ ลดการใช้น้ำในการลดพืช เนื่องจากชาโคลและคาร์บอนจะช่วยดูดความชื้นในอากาศได้ดี

อื่นๆ

เมนู