ในวันที7 ตุลาคม อาจารย์ประจำตำบลและทีมงานเข้าประชุมและชี้แจงรายละเอียดงานประจำเดือนและวันที่ 16 ตุลาคมอาจารย์และทีมปฏิบัติงาน

ลงพื้นนที่วัดสระแก้วตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำความสะอาดและเตรียมสถานที่ในการอบรม

วันที่ 18-19 ตุลาคม อาจารย์ประจำและทีมปฏิบัตงานตำบลเขาดินเหนือจัดอบรมการเผาถ่านไร้ควัน

ดิฉันนางสาวดวงใจ อู่ตะเภา  ผู้ปฏิบัติงาน ภาคประชาชน ได้มีโอกาสร่วมทำบุญที่เป็นประเพณีที่สำคัญขอไทยชาว  นั้นคือบุญข้าวสาก

บุญข้าวสากจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปี หนึ่ง จะมีหนึ่งครั้ง ตรงกับวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 10 เป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู