รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน

โดย นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ทางผู้ปฎิบัติงานและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ ได้มีการประชุมประจำเดือนจากคณะอาจารย์ประจำตำบล  เพื่อรับฟังขอบเขตในการทำงานประจำเดือน   หลังจากประชุมทีมทำงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูล CBD จำนวน 10  หัวข้อ คือ  ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด   แหล่งท่องเที่ยว   ที่พัก/โรงแรม   ร้านอาหารในท้องถิ่น   เกษตรกรในท้องถิ่น  พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  แหล่งน้ำในท้องถิ่น  เป็นต้น   ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลทั้งตำบล และได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ได้มีการจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สถานที่สำคัญในชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู